strefa premium

dla sluchaczy którzy wspierają Rozmowy w Nocy

Poza sezonowe rozmowy  
Inne ciekawe, sporo Krawca 

Dobre rozmowy super czas 
Wiele godzin ciekawych niecenzurowanych przemyŚleń

prawie jak TVN ŚWietnY SezoN 
Dobry Kontent Niezła Realizacja 

 

Udany Sezon ŚWietni GoŚCie 
Prawie  prfesjonalna Realizacja, goście od Lewa do prawa  - dobry sezon 

początki były Trudne

Ale wspomnienia mam wspaniałe

Najepszy sezon

 sezon trwa...