Rozmowy w Nocy 


www.RozmowywNocy.pl


YouTube: www.YouTube.com/RozmowywNocy


Facebook: www.facebook.com/rozmowywnocy


www.Twitter.com/rozmowywnocy


Telefon:      +48 (22) 219 50 30


Skype: RozmowywNocy


Email: kuba@rozmowywnocy.comInne projekty 


www.WolneRadio.com

www.WojnaSwiatow.com

KONTAKT

Kuba - Emigrant z wyboru - przekonany o racji mniejszości. Socjalista zakochany w amerykańskiej wyjątkowości.
"Political Junkie" nieprzepadający za instytucją kościoła. ​
​Mało tradycyjny - futurysta, świadomy komentator rzeczywistości. Niezależny dziennikarz, redaktor i właściciel programu Rozmowy w Nocy i aplikacji Wolne Radio www.WolneRadio.com  
​nadawanego z Washington DC.